हाइलाईट्स : निजामती सेवा पुरस्कार, २०७३ र प्राकृतिक प्रकोप पिडितोद्वार पदक सिफारिस गरिएको सुचना  |   एक गा.वि.स. एक पशु सेवा प्राविधिक को लिखित परिक्षा, अन्तरवार्ता र सिफारिस सम्बन्धमा सुचना  |   कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (PIS) संकलन फारम  |   एक गाउ एक प्राविधिक कार्यविधि, २०७३ संशोधन  |   ना.प.से.प्रा./ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना  |  

सूचना अधिकारी

श्री भिमनाथ शर्मा


बर्डफ्लु नियन्त्रण आयोजना, काठमाडौँबाट बर्डफ्लु प्रभावित कृषक तथा फार्महरुलाई वितरण गरिएको राहत रकमको सार्वजनिकरण


प्रगति सूचना प्रणाली

परिचय

नेपालको कृषि प्रणालीमा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको महत्व अनादिकालदेखि आजसम्म रहि आएको छ । पशुपालन व्यबसायलाई विविधिकरण, व्यबसायीकरण, आयमुलक तथा सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पर्‍याउने पशु सेवा विभागको प्रमुख उदेश्य हो । बि.सं. १९९६ मा पहिलो पटक काठमाण्डौमा एलोप्याथिक प्रणाली अनुसार एक भेटेरिनरी डिस्पेन्सरीको स्थापना भयो र उक्त डिस्पेन्सरी बि.सं. १९९६ मा पशु चिकित्सालयमा परिणत भएको थियो । वि.सं. २०१४ साल सम्ममा १० जिल्लाहरुमा पशु अस्पतालहरुको स्थापना भयो । पशु स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता बढ्दै गएकोले भारत, FAO / OXFAM को सहायतामा देशव्यापी र Read More...

सुचनाहरु