क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२ अन्य फाइल 2020-08-03   डाउनलोड
2. एकल महिला लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ अन्य फाइल 2020-08-03   डाउनलोड
3. अवधारणा पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अन्य फाइल 2020-08-03   डाउनलोड
4. Agriculture Development Strategy अन्य फाइल 2020-08-03   डाउनलोड
5. बालि तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० को पहिलो संशोधन २०७१ अन्य फाइल 2020-08-02   डाउनलोड