समपर्क

पशुसेवा विभाग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
फोन: ०१-५५२२०५६/५५२१६१०/५५२५४७८
टल फ्रि नं.: १६६००१६७८९०
फ्याक्स: ०१-५५४२९१५
ईमेल: dgdls@ntc.net.np
www.dls.gov.np

सुचना अधिकारी


डा. चन्द्र ढकाल
पशुसेवा विभाग
फोन नं. : ०१-५५४४७२७

हामी यहाँ छौ ।