हाइलाईट्स : सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रआव्हानको सुचना   |  


Progress Information System

सम्पर्क

Department of Livestock Services

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal
Phone : 01-5522056 / 5521610 / 5525478,
Toll free number: 1660-0167890
Fax : 01-5542915
Email: dgdls@ntc.net.np
www.dls.gov.np

Information Officer

Dr Chandra Dhakal

Phone Number: 01 5544727

सूचना अधिकारी

डा चन्द्र ढकाल

फोन नं. ०१ ५५४४७२७