हाइलाईट्स : अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु  |   स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  |   आ.व.२०७४/७५ को बजेट कार्यान्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३  |  


Progress Information System

सम्पर्क

Department of Livestock Services

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal
Phone : 01-5522056 / 5521610 / 5525478,
Toll free number: 1660-0167890
Fax : 01-5542915
Email: dgdls@ntc.net.np
www.dls.gov.np

Information Officer

Dr Chandra Dhakal

Phone Number: 01 5544727

सूचना अधिकारी

डा चन्द्र ढकाल

फोन नं. ०१ ५५४४७२७