हाइलाईट्स : कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५  |   सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |  


Progress Information System

ऐन/नियम/निती/कार्यविधी/निर्देशिका

SN. Title Download
1

पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३

2

मध्यपहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकिकृत दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

3

प्रजनन योग्य रांगो सांढे हुर्काउने श्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७३

4

भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पशुपन्छी सम्बन्धी राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि – २०७३

5

सामाजिक रुपमा पछाडी परेका सिमान्तकृत महिला समुदाय, दलित जनजाती अपाङ्ग मधेशी लगाएत सिमन्तकृतबर्ग लक्षित पशुपन्छीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७३

6

सेक्स सिमेनबाट उत्पादित बाच्छी खरिद तथा वितरण गर्न करार सम्झौता कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७३

7

सामुदायिक भेडा स्रोत केन्द्र विकास कार्यविधि-२०७३

8

साईलोपिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७३

9

लाईभष्टक गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७३

10

मिल्किङ पार्लर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०७३

11

भेडा बाख्रामा कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

12

भेडा बाख्रापालन प्रबर्द्धन कार्यक्रम स‌चालन कार्यविधि-२०७३

13

पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, विविधीकरण र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३

14

पशु कल्याण प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

15

दुध उत्पादन तथा बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाईलट कार्यक्रम कार्यविधि-२०७३

16

गाई भैसीलाई सुत्केरी आहार भत्ता अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

17

खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

18

कोरली पाडी हुर्काउने कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

19

कृषकस्तर पशुपन्छीपालन आधारभुत तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

20

कुकुर बन्धाकरण तथा रेविज रोग नियनत्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३