हाइलाईट्स : ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |   Agriculture Development Strategy   |   पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२   |   राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण  |  


Progress Information System

ऐन/नियम/निती/कार्यविधी/निर्देशिका

SN. Title Download
1

मध्यपहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकिकृत दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

2

प्रजनन योग्य रांगो सांढे हुर्काउने श्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७३

3

भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पशुपन्छी सम्बन्धी राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि – २०७३

4

सामाजिक रुपमा पछाडी परेका सिमान्तकृत महिला समुदाय, दलित जनजाती अपाङ्ग मधेशी लगाएत सिमन्तकृतबर्ग लक्षित पशुपन्छीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ,२०७३

5

सेक्स सिमेनबाट उत्पादित बाच्छी खरिद तथा वितरण गर्न करार सम्झौता कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७३

6

सामुदायिक भेडा स्रोत केन्द्र विकास कार्यविधि-२०७३

7

साईलोपिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७३

8

लाईभष्टक गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७३

9

मिल्किङ पार्लर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०७३

10

भेडा बाख्रामा कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

11

भेडा बाख्रापालन प्रबर्द्धन कार्यक्रम स‌चालन कार्यविधि-२०७३

12

पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, विविधीकरण र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३

13

पशु कल्याण प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

14

दुध उत्पादन तथा बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाईलट कार्यक्रम कार्यविधि-२०७३

15

गाई भैसीलाई सुत्केरी आहार भत्ता अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

16

खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

17

कोरली पाडी हुर्काउने कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

18

कृषकस्तर पशुपन्छीपालन आधारभुत तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३

19

कुकुर बन्धाकरण तथा रेविज रोग नियनत्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३

20

एकिकृत पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यविधि-२०७३