हाइलाईट्स : अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु  |   स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  |   आ.व.२०७४/७५ को बजेट कार्यान्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३  |  


Progress Information System

परिपत्र

SN. Title Download
1

युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली

2

२- कुल बेरुजु

3

३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश

4

४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत

5

५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत