हाइलाईट्स : कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५  |   सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |  


Progress Information System

परिपत्र

SN. Title Download
1

कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५

2

युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली

3

२- कुल बेरुजु

4

३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश

5

४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत

6

५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत