हाइलाईट्स : Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रआव्हानको सुचना   |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   स‌ंशोधित कर्मचारी विवरण फाराम (शैक्षिक योग्यता सहितको)  |  


Progress Information System

परिपत्र

SN. Title Download
1

युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली

2

२- कुल बेरुजु

3

३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश

4

४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत

5

५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत