हाइलाईट्स : कर्मचारी हाजिरी तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५  |   सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |  


Progress Information System

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Published Date: 2015-07-01
Published By:

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।०३।०६
यस विभागका कर्मचारीहरुलाई आ ब २०७२।७३ मा कार्यालय खुलेको दिन कार्यालयमा ल्याउन र कार्यालयबाट लैजान बस भाडामा लिनु पर्ने भएकोले निम्न शर्तको आधारमा बस भाडाको लागि दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।
शर्तहरु जानकारीको लागि यहाँ  click गर्नुहोस