हाइलाईट्स : सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रआव्हानको सुचना   |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   स‌ंशोधित कर्मचारी विवरण फाराम (शैक्षिक योग्यता सहितको)  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |  


Progress Information System

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Published Date: 2015-07-01
Published By:

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।०३।०६
यस विभागका कर्मचारीहरुलाई आ ब २०७२।७३ मा कार्यालय खुलेको दिन कार्यालयमा ल्याउन र कार्यालयबाट लैजान बस भाडामा लिनु पर्ने भएकोले निम्न शर्तको आधारमा बस भाडाको लागि दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।
शर्तहरु जानकारीको लागि यहाँ  click गर्नुहोस