हाइलाईट्स : स‌ंशोधित कर्मचारी विवरण फाराम (शैक्षिक योग्यता सहितको)  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु  |   स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  |   आ.व.२०७४/७५ को बजेट कार्यान्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन  |  


Progress Information System

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Published Date: 2015-07-01
Published By:

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२।०३।०६
यस विभागका कर्मचारीहरुलाई आ ब २०७२।७३ मा कार्यालय खुलेको दिन कार्यालयमा ल्याउन र कार्यालयबाट लैजान बस भाडामा लिनु पर्ने भएकोले निम्न शर्तको आधारमा बस भाडाको लागि दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।
शर्तहरु जानकारीको लागि यहाँ  click गर्नुहोस