हाइलाईट्स : कर्मचारी हाजिरी तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५  |   सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |  


Progress Information System

सुचनाहरु


 1. कर्मचारी हाजिरी तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
  2018-07-16

  .
  [+ More]
 2. लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना
  2018-06-28

  .
  [+ More]
 3. कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५
  2018-06-19

  .
  [+ More]
 4. सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण
  2018-05-17

  .
  [+ More]
 5. लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना
  2018-05-08

  .
  [+ More]
 6. Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen
  2018-03-20

  .
  [+ More]
 7. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
  2018-01-24

  .
  [+ More]
 8. सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रआव्हानको सुचना
  2018-01-19

  .
  [+ More]
 9. लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना
  2017-12-29

  .
  [+ More]
 10. स‌ंशोधित कर्मचारी विवरण फाराम (शैक्षिक योग्यता सहितको)
  2017-11-09

  .
  [+ More]
 11. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
  2017-08-23

  .
  [+ More]
 12. अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु
  2017-08-14

  .
  [+ More]
 13. स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
  2017-08-01

  .
  [+ More]
 14. आ.व.२०७४/७५ को बजेट कार्यान्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  2017-08-01

  .
  [+ More]
 15. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
  2017-06-12

  .
  [+ More]
 16. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३
  2017-05-05

  .
  [+ More]
 17. Agriculture Development Strategy
  2015-11-09

  .
  [+ More]
 18. पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२
  2015-08-31

  .
  [+ More]
 19. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण
  2015-03-02

  .
  [+ More]
 20. बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० को – पहिलो संशोधन, २०७१ स्वीकृत
  2014-09-22

  .
  [+ More]