हाइलाईट्स : बस भाडामा संचालन गर्नका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र दर्ता सम्बन्धी  |   बस भाडामा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना   |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु  |   स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  |  


Progress Information System

सुचनाहरु


 1. बस भाडामा संचालन गर्नका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र दर्ता सम्बन्धी
  2017-09-25

  .
  [+ More]
 2. बस भाडामा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
  2017-09-11

  .
  [+ More]
 3. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
  2017-08-23

  .
  [+ More]
 4. अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु
  2017-08-14

  .
  [+ More]
 5. स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
  2017-08-01

  .
  [+ More]
 6. आ.व.२०७४/७५ को बजेट कार्यान्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  2017-08-01

  .
  [+ More]
 7. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
  2017-06-12

  .
  [+ More]
 8. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३
  2017-05-05

  .
  [+ More]
 9. Agriculture Development Strategy
  2015-11-09

  .
  [+ More]
 10. पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२
  2015-08-31

  .
  [+ More]
 11. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण
  2015-03-02

  .
  [+ More]
 12. बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० को – पहिलो संशोधन, २०७१ स्वीकृत
  2014-09-22

  .
  [+ More]
 13. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी
  2014-01-07

  .
  [+ More]
 14. ग्रामिण युवा स्वरोजगार प्रवर्द्धन पशुविकास कार्यक्रमको कार्यविधी २०६४
  2014-01-07

  .
  [+ More]
 15. घाँसेबालीको व्यवसायिक बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७०
  2014-01-07

  .
  [+ More]
 16. Crop and Livestock premium subsidy procedure 2070
  2013-08-06

  .
  [+ More]
 17. Rangeland Policy
  2013-08-05

  .
  [+ More]
 18. पंक्षिपालन नीति २०६८
  2012-12-24

  .
  [+ More]
 19. पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५
  2012-08-17

  .
  [+ More]
 20. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद सम्ब्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
  2012-08-17

  .
  [+ More]