हाइलाईट्स : Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रआव्हानको सुचना   |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   स‌ंशोधित कर्मचारी विवरण फाराम (शैक्षिक योग्यता सहितको)  |  


Progress Information System

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण

Published Date: 2015-03-02

यस विभागको प.स. ०७१/०७२ च.न. ६१८, मिति २०७१/११/१५ को पत्रमा माग गरेको ढांचा बमोजिमको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण पुन ताकेता गर्न नपर्ने गरि सफ्ट कपि विभागको इमेल आइडी (info@dls.gov.nptbchahklitamu@yahoo.com) मा र हार्ड कपि समेत यथाशीघ्र उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ .

 

Download : राजपत्रांकित तृ. श्रेणीसम्मका कर्मचा