हाइलाईट्स : बस भाडामा संचालन गर्नका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र दर्ता सम्बन्धी  |   बस भाडामा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना   |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु  |   स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  |  


Progress Information System

Published Date:

Download :