पुरा नाम पद सम्पर्क नं ईमेल
डा. दमयन्ती श्रेष्ठ महानिर्देशक Gazetted I nawa_damu@yahoo.com
डा. राम नन्दन तिवारी उप-महानिर्देशक tiwarinlbc@gmail.com
डा. चन्द्र ढकाल वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत Gazetted II cdhakal2000@yahoo.com
डा.मुकुल उपाध्याय Gazetted II mukul.upadhyaya@nepal.gov.np
डा. सुजन राना बरिष्ठ पशु चिकित्सक Gazetted II sujanrana@gmail.com
डा. मोधनाथ गौतम Gazetted II modnath_gautam29@yahoo.com
डा. विश्‍वेश्‍वर प्रसाद खनाल‌‌ पशु विकास अधिकृत Gazetted III bpkhanal3@gmail.com
डा. सिकेश मान्धर पशु चिकित्सक Gazetted III disezcksh@gmail.com
नवराज सापकोटा पशु चिकित्सक Gazetted III info@dls.gov.np
Gazetted III iamrautbikesh@gmail.com
किरण पाण्डे पशु विकास अधिकृत Gazetted III kiranpandey5@gmail.com
रबिनसन अधिकारी म. बि. अ. Gazetted III robinson.adhikary@gmail.com
हरी सिंह भाट पशु प्राविधिक NGztd I hsbhat2008@gmail.com
योगेन्द्र श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक Clasless
रामेश्वर धिताल हलुका सवारी चालक Classless
हरी कृष्ण लामा हलुका सवारी चालक Classless
लक्ष्मण उपाध्याय कार्यालय सहयोगी Classless
पदम बहादुर डाङ्गि कार्यालय सहयोगी
पुष्प बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी Classless
सारा लक्ष्मी पोडेनी कार्यालय सहयोगी Classless