हाइलाईट्स : कर्मचारी हाजिरी तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५  |   सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना  |  


Progress Information System

कर्मचारी विवरण

Name

Dr Bimal Kumar Nirmal

Designation

Director General

Division

Email

bknirmal2001@yahoo.com

Name

Kishor Bista

Designation

Senior Agriculture Economist

Division

Gazetted II

Email

budget@dls.gov.np

Name

Dr Chandra Dhakal

Designation

Senior Livestock Officer

Division

Email

cdhakal2000@yahoo.com

Name

Dr. Naresh Prasad Joshi

Designation

Veterinary Officer

Division

Gazetted III

Email

vetnpjoshi@yahoo.com

Name

Dr. Aabhash Poudel

Designation

Livestock Development Officer

Division

Gazetted III

Email

aabhaspaudel@gmail.com

Name

Bipin Khanal

Designation

Agri Economist

Division

Gazetted III

Email

bkhanal@dls.gov.np

Name

Dr. Roshika Shrestha

Designation

Veterinary Doctor

Division

Email

roseeka7@gmail.com

Name

Navaraj Sapkota

Designation

Veterinary Officer

Division

Gazetted III

Email

info@dls.gov.np

Name

Dr. Sujeeta Pokharel

Designation

Veterinary Officer

Division

Gazetted III

Email

pokharel.sujeeta.vet@gmail.com

Name

Hem Raj Bohara

Designation

Livestock Technician

Division

Email

boharahemraj19@gmail.com

Name

Hari Singh Bhat

Designation

Vet.technician

Division

NGztd I

Email

hsbhat2008@gmail.com

Name

Krishna Hari Dangol

Designation

Nayeb Subba

Division

NGztd I

Email

info@dls.gov.np

Name

Bidur Prasad Kuikel

Designation

Accountant

Division

NGztd I

Email

finance@dls.gov.np

Name

Shiv Bahadur Basnet

Designation

Assistant Accountant

Division

NGztd II

Email

finance@dls.gov.np

Name

Sunita Shrestha

Designation

Typist Na.Su.

Division

NGztd I

Email

info@dls.gov.np

Name

Bhuwan Baral Bhattarai

Designation

Nayeb Subba

Division

NGztd I

Email

info@dls.gov.np

Name

yadav prasad ghimire

Designation

kharidar

Division

NGztd II

Email

yadaveghimire31@yahoo.com

Name

Yogendra Shrestha

Designation

Driver

Division

Clasless

Email

Name

Hari Krishna Lama

Designation

Driver

Division

Classless

Email

Name

Rameshwor Dhital

Designation

Driver

Division

Classless

Email

Name

Dayaram Maharjan

Designation

Office Assistant

Division

Classless

Email

Name

Laxman Upadhyaya

Designation

Office Assistant

Division

Classless

Email

Name

Padam Bahadur Dangi

Designation

Office Assistant

Division

Email

Name

Puspa Bahadur Basnet

Designation

Office Assistant

Division

Classless

Email

Name

Bidur Kumar Thapa Chhetri

Designation

Office Assistant

Division

Classless

Email

Name

Sara Laxmi Podeni

Designation

Office Assistant

Division

Classless

Email