क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. घाँसेबालीको व्यवसायिक बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७० कार्याविधि 2014-01-07   डाउनलोड
2. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी कार्याविधि 2014-01-07   डाउनलोड
3. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७० कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
4. ग्रामिण युवा स्वरोजगार प्रवद्र्धन पशु विकास कार्यक्रमको कार्यविधि, २०६४ (पहिलो संशोधन २०७० ) कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
5. कोसेबालीको व्यावसायिक बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७० कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
6. एक जिल्ला एक घांसेवाली स्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
7. एकल महिला लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
8. एकिकृत पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
9. कुकुर बन्धाकरण तथा रेविज रोग नियनत्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
10. कोरली पाडी हुर्काउने कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
11. खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
12. गाई भैसीलाई सुत्केरी आहार भत्ता अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
13. दुध उत्पादन तथा बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाईलट कार्यक्रम कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
14. पशु कल्याण प्रबर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
15. पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, विविधीकरण र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
16. भेडा बाख्रापालन प्रबर्द्धन कार्यक्रम स‌चालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
17. मिल्किङ पार्लर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
18. लाईभष्टक गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
19. साईलोपिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
20. भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पशुपन्छी सम्बन्धी राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि – २०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
21. प्रजनन योग्य रांगो सांढे हुर्काउने श्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
22. मध्यपहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकिकृत दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३ कार्याविधि 2018-05-24   डाउनलोड
23. सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधी, २०७५ कार्याविधि 2018-09-06   डाउनलोड
24. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७५ कार्याविधि 2019-05-15   डाउनलोड