क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. ५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत परिपत्र 2018-05-24   डाउनलोड
2. ४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत परिपत्र 2018-05-24   डाउनलोड
3. ३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश परिपत्र 2018-05-24   डाउनलोड
4. २- कुल बेरुजु परिपत्र 2018-05-24   डाउनलोड
5. युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली परिपत्र 2018-05-24   डाउनलोड