डा. दमयन्ती श्रेष्ठ

डा. दमयन्ती श्रेष्ठ


महानिर्देशक
थप विवरण
डा. चन्द्र ढकाल

डा. चन्द्र ढकाल


सूचना अधिकारी
सम्पर्क नं. ९८५१२३६२४२
थप विवरण
प्रेस विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति: 2020-08-19


View More

   कानुन

शिर्षक डाउनलोड
पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७५
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधी, २०७५
मध्यपहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्गका बजार लक्षित एकिकृत दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७३
प्रजनन योग्य रांगो सांढे हुर्काउने श्रोतकेन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -२०७३
भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पशुपन्छी सम्बन्धी राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि – २०७३
साईलोपिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७३
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
पशुपन्छी तथ्याङ्क संकलन निर्देशिका, २०७२
पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३
पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको निर्देशिका
सहकारी खेती निर्देशिका, २०६५
पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३
बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७०
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली
२- कुल बेरुजु
३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश
४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत
५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३
विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०६१
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्नन नीति २०७१
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
थप हेर्ने
शिर्षक डाउनलोड
पशु सेवा विभागको स्वत: प्रकाशन, २०७५/०७६
युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली
२- कुल बेरुजु
३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश
४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत
५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत
थप हेर्ने

   तस्बिर संग्रह View All

   भिडियो ग्यालरी