क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति Admin 2021-02-26 सूचना हेर्ने
2. प्रेस विज्ञप्ति २०७७।१०।२९ Admin 2021-02-11 सूचना हेर्ने
3. बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्धी विज्ञप्ती Admin 2021-01-30 सूचना हेर्ने
4. नेपालमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने बारे पत्रकार सम्मेलनको प्रेस विज्ञप्ती Admin 2020-08-05 सूचना हेर्ने